Pokaż / ukryj menu

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

Monitoring 2021 Zawodnicy 2021 Relacja MRDP 2021 Komentarze Aplikacja MRDP

Regulamin MRDP Zachód 2018

1. NAZWA MARATONU

MRDP Zachód

2. ORGANIZATOR

Dyrektor Maratonu – Daniel Śmieja, maratony@home.pl

3. CEL MARATONU

 • przygotowanie zawodników do startu w MRDP 2021,
 • popularyzacja długodystansowego kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce i na Świecie,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,
 • wyłonienie najlepszych zawodników w ultramaratonach szosowych,
 • poznanie najpiękniejszych zakątków Polski.

4. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM MARATONU

Maraton odbędzie się w dniach 24-28 września 2018r.

Start: Rozewie – latarnia morska

Meta: Złoty Stok – Kopalnia Złota

23.09.2018 (niedziela)

 • godz. 18:00-22:00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu (Baza Maratonu),

24.09.2018 (poniedziałek)

 • godz. 8:00-11:30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu,
 • godz. 10:00-11:30 – sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego i wskazań licznika,
 • godz. 11:30 – odprawa techniczna,
 • godz. 11:50 – ustawienie się zawodników na linii startu, pamiątkowe zdjęcia,
 • godz. 12:00 – START HONOROWY

24-28.09.2018

Walka zawodników na trasie Maratonu.

28.09.2018 (piątek)

 • godz. 12.00 – zamknięcie mety,
 • godz. 13.00 – uroczyste zakończenie Maratonu, wręczenie wyróżnień dla zwycięzcy i medali dla startujących.
 • godz. 20:00 ognisko/biesiada/impreza integracyjna dla zawodników i kibiców.

5. BAZA MARATONU

START: Gościniec Ori, Jastrzębia Góra, ul. Wiatrakowa 41 (zlokalizowany ok 1km od miejsca Startu Maratonu)

META: Złoty Stok – Kopalnia Złota – Złoty Hotelik, ul. Złota 7.

6. TRASA MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa Maratonu wymaga bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego w kolarstwie długodystansowym.

Długość Trasy Maratonu wynosi ok. 1120km – limit czasu 96h (4 dni).

Suma przewyższeń: 8826m

Trasa maratonu do pobrania z serwisu Ride With GPS

Start Maratonu odbywa się spod latarni morskiej na Przylądku Rozewie. Trasa prowadzi zachodnim śladem MRDP wzdłuż  granic Polski, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Meta zlokalizowana w Złotym Stoku.

Trasa Maratonu może ulec drobnym modyfikacjom, a ostateczny jej kształt zostanie zaprezentowany do końca sierpnia 2018r.

Maraton ma charakter NON-STOP, uczestnicy sami wybierają czas, miejsce i długość odpoczynków, o których bezwzględnie muszą poinformować organizatora.

Potwierdzenie przejazdu dla wszystkich kategorii zostanie dokonane na podstawie danych z logger’a GPS. W przypadku awarii logger’a potwierdzenie przejazdu będzie odbywać się w Strefach Kontroli Przejazdu.

Za zmianę trasy Maratonu organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową:

 • za każdy 1km skrócenia trasy względem wyznaczonego śladu – 10 min,
 • za każde 10m mniej przewyższenia względem wyznaczonego śladu – 10 min.
 • za każdy 1% mniejszego maksymalnego nachylenia terenu względem wyznaczonego śladu – 10 min

Różnica sumy przewyższeń oraz nachylenia terenu będzie obliczana na podstawie danych z serwisu Ride With GPS.

Kary czasowe będą naliczane po weryfikacji śladów zawodników. W przypadku wydłużenia trasy bądź zwiększenia przewyższenia i nachylenia terenu na zmienionym odcinku trasy, kary czasowe nie będą naliczane.

Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wyznaczonej trasy Maratonu w celu zjechania na posiłek lub nocleg, przy czym na trasę należy wrócić w tym samym miejscu, w którym się z trasy zjechało. Dopuszcza się także powrót na trasę w innym miejscu pod warunkiem, że zmiana trasy nie powoduje skrócenia długości ani zmniejszenia sumy przewyższeń i maksymalnego nachylenia terenu na danym odcinku.

Za ominiecie którejkolwiek ze Stref Kontroli Przejazdu obowiązuje bezwzględna dyskwalifikacja.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Maraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

 • 1. Uzyskanie kwalifikacji w jeden z wymienionych sposobów:
  • a) ukończenie jednej z poprzednich edycji MRDP lub GMRDP,
  • b) ukończenie wyścigu Bałtyk Bieszczady w edycji 2016 lub 2018,
  • c) ukończenie Maratonu Północ Południe 2017 lub 2018,
  • d) udokumentowane pokonanie dystansu minimum 600km w trybie non‑stop w limicie czasu 48h dokonane w ciągu 48 miesięcy przed dniem startu Maratonu:
   • start w innym maratonie,
   • trening z zapisem śladu GPS,
   • wyprawa rowerowa (opis, ślad trasy, czas przejazdu itp.)
   • inne dokonania zawodnika pozytywnie ocenione przez organizatora.
 • 2. Ukończone 18 lat
 • 3. Złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • oświetlenie w nocy przednie (białe oświetlające) i tylne (czerwone), zalecamy używanie lampek diodowych dużej mocy,
 • licznik rowerowy,
 • folia NRC (termoizolacyjny koc ratunkowy),
 • telefon komórkowy,
 • dowód osobisty lub paszport.

Wyposażenie zalecane:

 • kask sztywny,
 • własny logger GPS lub inne urządzenie zapisujące ślad przejazdu,
 • zestaw naprawczy: zapasowa dętka, łatki (min. 4 łatek), klej, pompka, zestaw kluczy, skuwacz do łańcucha, klucz do szprych, śrubokręt krzyżakowy i płaski, (ponadto zalecamy łyżki do ściągania opon i zapasowe klocki hamulcowe),
 • zapasowe baterie lub akumulatorki,
 • zapasowa bateria do telefonu komórkowego.

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal/statuetkę i dyplom z imieniem i nazwiskiem, dystansem, który udało mu się pokonać i czasem, w którym tego dokonał.

Każda z edycji 4xMRDP będzie miała swój indywidualny medal. Poszczególne medale z każdej edycji będzie można ze sobą połączyć w jeden duży element (trzy fragmenty Polski symbolizujące Zachód, Góry i Wschód oraz jeden duży pierścień, dla pełnego dystansu MRDP, obejmujący wcześniej zdobyte medale.

Najlepszy zawodnik na trasie otrzyma pamiątkowy puchar z imieniem i nazwiskiem, dystansem i czasem, w którym pokonał cała trasę.

W zależności od hojności sponsorów przewidujemy nagrody rzeczowe.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • transport bagażu zawodnika ze startu na metę Maratonu,
 • mapę trasy, opis trasy,
 • numer startowy na rower,
 • ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków,
 • ciepły posiłek na Mecie Maratonu,
 • logger GPS do śledzenia pozycji zawodnika na trasie Maratonu,
 • zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku.

9. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

Należy przesłać przelewem na konto

Daniel Śmieja

Alior Bank

07 2490 1044 0000 4200 3019 4064

z dopiskiem „MRDP 2018

Wysokość opłaty startowej:

  Płatne do 14.09.2018r. Płatne po 14.09.2018r. lub na starcie
Uczniowie i studenci do 26 lat włącznie 150zł 200zł
Pozostali 200zł 250zł

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Maratonu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

Zgłoszenia przyjmujemy jedynie przez formularz zgłoszeń do dnia 14 września 2018r.

Płatność bezpośrednio przed startem, w Bazie Maratonu, należy bezwzględnie ustalić z Dyrektorem Maratonu, najpóźniej do 14 września 2018r.

Zgłoszenie lub opłacenie wpisowego po terminie 14.09.2018r. nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.

10. FORMA I KATEGORIE STARTOWE

 • TOTAL EXTREME – uczestnik pokonuje cały dystans maratonu tylko o własnych siłach. Możliwe jest korzystanie ze wszystkich napotkanych po drodze sklepów, restauracji, barów, hotelów, zajazdów, agroturystyki i innych obiektów noclegowo-gastronomicznych. Zabrania się utworzenia stałych punktów logistycznych, tj. wysyłania na trasę jedzenia, ekwipunku, części zapasowych itp. Zawodnik pokonuje całą trasę samodzielnie, zabrania się jazdy na kole za innymi zawodnikami.
  Wszelkie naprawy roweru zawodnik musi dokonać we własnym zakresie lub dotrzeć o własnych siłach do najbliższego ogólnodostępnego serwisu. Zabrania się dojazdu do serwisu jakimkolwiek innym środkiem transportu niż własny rower.
 • EXTREME – uczestnik pokonuje cały dystans maratonu tylko o własnych siłach. Możliwe jest korzystanie ze wszystkich napotkanych po drodze sklepów, restauracji, barów, hotelów, zajazdów, agroturystyki i innych obiektów noclegowo-gastronomicznych. Dopuszcza się samodzielne utworzenie stałych punktów logistycznych, w których uczestnik będzie mógł: zjeść posiłek, wykapać się, wyspać się, wymienić bądź uzupełnić sprzęt oraz inne niezbędne czynności w celu dalszego kontynuowania Maratonu. Dopuszcza się pomoc rodziny, przyjaciół i znajomych w celu zorganizowania tych punktów.
  Stały Punkt Logistyczny może być zorganizowany tylko w budynkach, tj . hotel, dom itp. Zabrania się tworzenia takich punktów w obiektach ruchomych np. w samochodach. Obowiązuje zakaz zorganizowanego dostarczania żywności i ekwipunku bezpośrednio na trasę Maratonu.
  Wszelkie naprawy roweru zawodnik musi dokonać we własnym zakresie, skorzystać z pomocy innych zawodników lub dotrzeć o własnych siłach do najbliższego ogólnodostępnego serwisu. Zezwala się na dojazd do serwisu innym środkiem transportu niż własny rower, przy czym na trasę Maratonu należy wrócić o własnych siłach do tego samego miejsca, w którym nastąpiło zejście z trasy. W szczególnych przypadkach (gdy dalsza jazda rowerem jest całkowicie niemożliwa, a dotarcie do najbliższego serwisu rowerowego wymagałoby kilkugodzinnego spaceru} możliwe jest dostarczenie niezbędnych części na trasę Maratonu.

We wszystkich kategoriach zabrania się pokonywania trasy bez roweru.

Zawodnicy kat. Extreme mogą pokonywać trasę wspólnie, wymieniać się posiadanym sprzętem i pożywieniem zabranym na trasę na Starcie lub zakupionym w napotkanych po drodze sklepach.

W przypadku stwierdzenia, że zawodnik kategorii Total Extreme korzysta z pomocy stałych punktów logistycznych lub pokonuje trasę Maratonu wspólnie z innymi zawodnikami, zostanie automatycznie przeniesiony do kat. Extreme.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, dozwolone jest łączenie się zawodników kat. Extreme w grupy, w celu wspólnego pokonania całej trasy bądź jej fragmentu, przy czym zabrania się jazdy „na kole” za osobami nieuczestniczącymi w Maratonie,
 • zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w Punktach Kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach, barach, restauracjach itp.,
 • w przypadku awarii roweru zawodnik zobowiązany jest usunąć awarię we własnym zakresie lub dotrzeć do ogólnodostępnego punktu serwisowego o własnych siłach,
 • podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower, stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje bezwzględną dyskwalifikację zawodnika,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz bezpośredniej jazdy za samochodami technicznymi, jak i innymi pojazdami mechanicznymi o napędzie innym niż siła ludzkich mięśni, minimalna odległość zawodnika od pojazdu nie może być mniejsza niż 10m,
 • uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
 • uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 31.08.2018 r. lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń,
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
 • organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu uczestników z Maratonu,
 • każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 • na trasie Maratonu obowiązuje zakaz wyrzucania jakichkolwiek śmieci, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Uczestnicy Maratonu są zobowiązani do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 • uczestnik Maratonu wypełniając i wysyłając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Maratonu Rowerowego Dookoła Polski w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia, klubu oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204), ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania,
 • wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich,
 • każdego uczestnika obowiązuje znajomość Regulaminu Maratonu,
 • w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy Maratonu,
 • organizator Maratonu zastrzega sobie prawo zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Dyrektora Maratonu:

Daniel Śmieja

nr tel. 503791774

e‑mail: maratony@home.pl

Przełącz na pełną wersję witryny