Pokaż / ukryj menu

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

Monitoring 2021 Zawodnicy 2021 Relacja MRDP 2021 Komentarze Aplikacja MRDP

Komunikat Startowy 2018

1. BAZA MARATONU

Start – Gościniec Ori, Jastrzębia Góra,  ul. Wiatrakowa 41 – Patrz mapa

Meta – Kopalnia Złota (Złoty hotelik), Złoty Stok, ul. Złota 7 – Patrz mapa

2. HARMONOGRAM MARATONU

23.09.2018 (niedziela)

 • godz. 18:00-22:00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu (Baza Maratonu),

24.09.2018 (poniedziałek)

 • godz. 8:00-11:30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu,
 • godz. 10:00-11:30 – sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego i wskazań licznika,
 • godz. 11:30 – odprawa techniczna,
 • godz. 11:50 – ustawienie się zawodników na linii startu, pamiątkowe zdjęcia,
 • godz. 12:00 – START HONOROWY

24-28.09.2018

Walka zawodników na trasie Maratonu.

28.09.2018 (piątek)

 • godz. 12.00 – zamknięcie mety,
 • godz. 13.00 – uroczyste zakończenie Maratonu, wręczenie wyróżnień dla zwycięzcy i medali dla startujących.
 • godz. 20:00 – biesiada/ognisko dla zawodników i kibiców w Bazie Maratonu (chęć udziału w biesiadzie proszę zgłaszać bezpośrednio na adres maratony@home.pl, koszt udziału 30zł/osoba)

3. START MARATONU

Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie, przy czym po wjechaniu na drogę DW 215 (po ok 300m od latarni)  do Startu Ostrego, który znajduję się za miejscowością Karwia (9,0km trasy), zawodnicy poruszają się  w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Odległości pomiędzy poszczególnymi grupami nie mogą być mniejsze niż 200m, zaleca się aby odległości te nie były większe niż 1km, tak aby zachować kontakt wzrokowy z poprzedzającą grupą.

Każda grupa powinna poruszać się  z prędkością ok. 25km/h, jednak prędkość jazdy zależna będzie od warunków pogodowych i jakości nawierzchni drogi.

Podział na grupy następuje samoczynnie, wedle uznania zawodników.

Jeżeli dla zawodnika prędkość jazdy grupy będzie zbyt wysoka lub jego rower ulegnie awarii, może się od niej odłączyć i pokonywać odcinek do Startu Ostrego własnym tempem, przy czym obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania grupy w celu szybszej jazdy z przodu.

Od Startu Ostrego zawodnicy kat. TOTAL EXTREME poruszają się samotnie zgodnie z zasadami kategorii.

Zawodnicy na odcinku od Startu Honorowego, aż do Mety poruszają się w ruchu otwartym, zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym.

Start Ostry jest lotny, tzn. zawodnicy ruszają w dalszą trasę bez zatrzymywania się.

4.  MAPA TRASY

Każdy uczestnik otrzyma jednostronną kartkę z opisem kilometrowym trasy, rozmiar A5, wydrukowanym na wodoodpornym papierze syntetycznym.

UWAGA 1: Trasa od km 276,0 do km 276,8 prowadzi drogą szutrową.
Istnieje możliwość Objazdu przez Trzebiatów (+1,3km).

UWAGA 2: Prom Połęcko (648 km) kursuje wyłącznie w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 19:00.
Istnieje możliwość Objazdu przez Krosno Odrzańskie (+16km).

Mapa trasy MRDP Zachód 2018 – Linki bezpośrednie:
MRDP Zachód 2018 – Punkty Kontrolne (*gpx)
MRDP Zachód 2018 – Ślad – 1 odcinek (18134 punkty) (*gpx)
MRDP Zachód 2018 – Ślad+PK+Objazdy – 1 plik (*gpx)
MRDP Zachód 2018 – Ślad <10k+ PK – podział na 2 odcinki (po 9027 i 9107 punktów) + PK + objazdy (*gpx) (do pobrania paczka zip)

Ślad do pobrania z serwisu Ride With GPS

5. RELACJA I WYNIKI NA ŻYWO

W celu potwierdzenia przejazdu przez Punkt Kontrolny, każdy zawodnik ma obowiązek wysłać SMS, na specjalny nr organizatora, potwierdzający aktualną lokalizację. Dane wysyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stornie Maratonu jako „Wyniki na żywo”.

Zasady działania Systemu monitorowania zawodników za pomocą wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl.

1. Po uruchomieniu  Relacji na żywo, z telefonu posiadanego podczas Maratonu, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści swoje imię i nazwisko. Jeżeli wpis jest widoczny w relacji, można wysyłać kolejne SMS ze swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Jeżeli wpis jest niewidoczny to należy skontaktować się z organizatorem w celu modyfikacji nr tel. wpisanego do bazy danych.

UWAGA: w przypadku korzystania z funkcji Dual-sim lub dwóch telefonów, należy podać oba nr tel., z których będą wysyłane SMS.

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego (przejazdu przez Strefę Kontroli) odbywa się przez z wysłanie SMS o treści np: PK3  (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać PK3, Pk3 lub pk3).

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: Pk3 12:45 gdzie  PK3 nr Punktu Kontrolnego, 12:45 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by nr PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: PK3 23:55 25-09-2018, gdzie 25-09-2018 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i godziną oraz między godziną, a datą była spacja.

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta

5. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK powoduje nadpisanie wcześniejszego SMS.

6. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np „pr3” system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np: „Pk_spacja_3” lub „Pkt3” również zostanie zignorowane.

7. W celu ułatwienia obsługi systemu SMS, udostępniamy specjalną aplikację na system Android. Aplikacja działa poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź PK ręcznie” i wpisanie kodu PK w odpowiednim polu. Aplikacja po wpisaniu kodu PK automatycznie wysyła SMS w formacie:
„PK1 23:55 25-09-2018”
Instrukcja obsługi aplikacji SMS:
http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm

UWAGA: w przypadku korzystania z aplikacji należy wpisać wyłącznie komendę np. PK1, czas i data są uzupełniane automatycznie.

8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wysyłania  SMS na ten sam nr 664 079 222, o dowolnej treści o swoich przeżyciach i doświadczeniach na trasie. Informacje przesyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane w Relacji na Żywo na stronie Maratonu.

Bezwzględnie należy wysyłać  SMS z informacją o dłuższych odpoczynkach (dłuższych niż 30min). Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

6. POTWIERDZENIE PRZEJAZDU

Organizator dostarczy każdemu zawodnikowi nadajnik do lokalizacji pozycji, jednak nie gwarantuje 100% niezawodności działania urządzenia. W celu potwierdzenia przejazdu, zalecamy aby każdy zawodnik  wyposażył się w dodatkowy loger/odbiornik GPS zapisujący ślad przebytej trasy.

W przypadku awarii logger’a potwierdzenie przejazdu będzie odbywać się w Strefach Kontroli Przejazdu, po przez odbicie na mapie, w specjalnie przygotowanym polu, pieczątki z nazwą miejscowości, np . pieczątka sklepu lub stacji benzynowej. Drugim sposobem awaryjnego potwierdzenia przejazdu będzie zrobienie zdjęcia roweru z widocznym nr startowym na tle znaku z nazwą miejscowości.

7. MONITORING ZAWODNIKÓW

Każdy zawodnik zostanie wyposażony w urządzenie GPS (wielkości pudełka zapałek) do bieżącej lokalizacji zawodnika. Urządzenie będzie zapisywać pozycję zawodnika co 5min, a dane będą wysyłane i aktualizowane co 20min.

Aktualną pozycję zawodników będzie można śledzić na stronie: http://trackcourse.com

Urządzenie to należy zamontować na ramie lub kierownicy roweru wraz z dostarczoną opaską lub przykleić taśmą izolacyjną. Urządzenia nie należy wkładać do plecaka, torebki czy kieszonek, tak aby nie zakłócać odbioru sygnału GPS.

UWAGA 1: urządzenie monitorujące nie służy do potwierdzenia przejazdu (w przypadku wcześniejszego rozładowania baterii lub awarii nadajnika nie będzie możliwości zapisu śladu zawodnika), dlatego też zalecamy posiadanie własnego logera/odbiornika GPS do zapisu śladu pokonanej trasy.

UWAGA 2: w przypadku gdy zawodnik wycofa się z trasy i nie dotrze na Metę Maratonu, ma obowiązek skontaktować się z Trackcourse i przesłać urządzenie lokalizujące na wskazany adres, najpóźniej do środy 3 października 2018r.

8. ZMIANA TRASY (KARY)

Za zmianę trasy Maratonu organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową:

 • za każdy 1km skrócenia trasy względem wyznaczonego śladu – 10 min
 • za każde 10m mniej przewyższenia względem wyznaczonego śladu – 10 min
 • za każdy 1% mniejszego maksymalnego nachylenia terenu względem wyznaczonego śladu – 10 min

Różnica sumy przewyższeń oraz nachylenia terenu będzie obliczana na podstawie danych z serwisu Ride With GPS.

Kary czasowe będą naliczane po weryfikacji śladów zawodników. W przypadku wydłużenia trasy bądź zwiększenia przewyższenia i nachylenia terenu na zmienionym odcinku trasy, kary czasowe nie będą naliczane.

Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wyznaczonej trasy Maratonu w celu zjechania na posiłek lub nocleg, przy czym na trasę należy wrócić w tym samym miejscu, w którym się z trasy zjechało. Dopuszcza się także powrót na trasę w innym miejscu pod warunkiem, że zmiana trasy nie powoduje skrócenia długości ani zmniejszenia sumy przewyższeń i maksymalnego nachylenia terenu na danym odcinku.

Za ominiecie którejkolwiek ze Stref Kontroli Przejazdu obowiązuje bezwzględna dyskwalifikacja.

9. TRANSPORT BAGAŻU

Każdy uczestnik może przekazać organizatorowi swój bagaż, który zostanie bezpośrednio przetransportowany na Metę Maratonu.

Bagaż należy przygotować jako jeden duży plecak lub torba podróżna, tak aby w trakcie załadunku, transportu i rozładunku zawartość bagażu nie uległa wysypaniu.

Bagaż należy oznaczyć dostarczonym przez organizatora imiennym numerem startowym, w taki sposób aby numer nie uległ zerwaniu.

W przypadku gdy zawodnik wycofa się  z Maratonu i nie dotrze na Metę, jego bagaż zostanie wysłany pocztą na wskazany adres, a uczestnik zostanie obciążony kosztami wysyłki.

11. WAŻNE TELEFONY:

Sędzia Główny – Grzegorz Grabiec: raker3@gmail.com

Biuro Startu – Daniel:  503 791 774,

Biuro Mety – Monika:  607 513 403,

Obsługa techniczna Trackcoure (w godz. 9-17) Jacek Morawski: 661 777 692, jmorawski@trackcourse.com

Admin www Desi9n – Adrian: 505 097 797,  kontakt@desi9n.pl

Uwaga 1: telefony i adresy e-mail zostaną podane przed startem.

Uwaga 2:. W trakcie trwania Maratonu wszelkie pytania proszę kierować do Biura Startu i Mety lub Sędziego Głównego. Dyrektor Maratonu Daniel Śmieja, z uwagi na start w Maratonie, będzie niedostępny.

 

Przełącz na pełną wersję witryny