Pokaż / ukryj menu

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

Monitoring 2021 Zawodnicy 2021 Relacja MRDP 2021 Komentarze Aplikacja MRDP

Regulamin MRDP Wschód 2020

1. NAZWA MARATONU

MRDP Wschód

2. ORGANIZATOR

Fundacja Czyste Powietrze ul. Partyzantów 3/3 70-222 Szczecin

Dyrektor Maratonu – Daniel Śmieja, maratony@home.pl

3. CEL MARATONU

 • przygotowanie zawodników do startu w MRDP 2021,
 • popularyzacja długodystansowego kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce i na Świecie,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,
 • wyłonienie najlepszych zawodników w ultramaratonach szosowych,
 • poznanie najpiękniejszych zakątków Polski.

4. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM MARATONU

Maraton odbędzie się w dniach 26-30 września 2020r.

Start: Przemyśl – Rynek

Meta:  Rozewie – Latarnia morska

25.09.2020 (piątek)

 • godz. 19:00-21:00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu (Baza Startu Maratonu),

26.09.2020 (sobota)

 • godz. 8:00-11:30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu,
 • godz. 10:00-11:30 – sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego i wskazań licznika,
 • godz. 11:30 – odprawa techniczna,
 • godz. 11:50 – ustawienie się zawodników na linii startu, pamiątkowe zdjęcia,
 • godz. 12:00 – START HONOROWY

26.09-01.10.2020 Walka zawodników na trasie Maratonu.

30.09.2020 (środa)

 • godz. 12:00 – upływ limitu czasu 96h dającego kwalifikację do MRDP 2021,
 • godz. 13:00uroczyste zakończenie Maratonu, wręczenie wyróżnień dla zwycięzców i medali dla startujących.
 • godz. 13:30 – biesiada/impreza integracyjna dla zawodników i kibiców.

01.10.2019 (czwartek)

 • godz. 12:00 – zamknięcie mety (limit 120h)

5. BAZA MARATONU

Biuro startu –  Obiekt Noclegowy „Podzamcze” PTTK, Przemyśl ul. Waygarta 3,  w Bazie Startu istnieje możliwość noclegu w cenie 50zł/osobę/noc, standard turystyczny, pokoje 2-3-4 osobowe. Pokoje jednoosobowe w cenie 70zł/osobę na noc – rezerwacja indywidualna. Rezerwację noclegów należy dokonać razem ze zgłoszeniem lub przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona do 30 osób, decyduje kolejność wpłat. Opłatę za nocleg należy dokonać wraz z opłatą startową lub osobno na konto organizatora  podane w regulaminie. Wyżywienie we własnym zakresie.

Biuro mety –  Gościniec Ori, Jastrzębia Góra, ul. Wiatrakowa 41 W Bazie Mety istnieje możliwość noclegu w cenie 50zł/osobę/noc, standard turystyczny. Rezerwację noclegów należy dokonać razem ze zgłoszeniem lub przez e-mail. Liczba miejsc ograniczona do 30 osób, decyduje kolejność wpłat. Opłatę za nocleg należy dokonać wraz z opłatą startową lub osobno na konto organizatora  podane w regulaminie.

6. TRASA MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa Maratonu wymaga bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego w kolarstwie długodystansowym. Długość Trasy Maratonu wynosi ok. 1234km – limit czasu 96h (4 dni) na uzyskanie kwalifikacji do startu w MRDP 2021 lub 120h (5 dni) na dotarcie do mety.

Suma przewyższeń ok. 7000 m

Trasa maratonu jest do pobrania ze strony Mapa Trasy

Start Maratonu odbywa się ma Rynku w Przemyślu. Trasa prowadzi wschodnim śladem MRDP wzdłuż  granicy Polski, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Meta zlokalizowana na Rozewiu przy latarni morskiej. Trasa Maratonu może ulec drobnym modyfikacjom, a ostateczny jej kształt zostanie zaprezentowany do końca sierpnia 2020r. Maraton ma charakter NON-STOP, uczestnicy sami wybierają czas, miejsce i długość odpoczynków, o których bezwzględnie muszą poinformować organizatora. Potwierdzenie przejazdu dla wszystkich kategorii zostanie dokonane na podstawie danych z logger’a GPS. W przypadku awarii logger’a potwierdzenie przejazdu będzie odbywać się w Strefach Kontroli Przejazdu. Za zmianę trasy Maratonu organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową:

 • za każdy 1km skrócenia trasy względem wyznaczonego śladu – 10 min,
 • za każde 10m mniej przewyższenia względem wyznaczonego śladu – 10 min.
 • za każdy 1% mniejszego maksymalnego nachylenia terenu względem wyznaczonego śladu – 10 min

Różnica sumy przewyższeń oraz nachylenia terenu będzie obliczana na podstawie danych z serwisu Ride With GPS. Kary czasowe będą naliczane po weryfikacji śladów zawodników. W przypadku wydłużenia trasy bądź zwiększenia przewyższenia i nachylenia terenu na zmienionym odcinku trasy, kary czasowe nie będą naliczane. Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wyznaczonej trasy Maratonu w celu zjechania na posiłek lub nocleg, przy czym na trasę należy wrócić w tym samym miejscu, w którym się z trasy zjechało. Dopuszcza się także powrót na trasę w innym miejscu pod warunkiem, że zmiana trasy nie powoduje skrócenia długości ani zmniejszenia sumy przewyższeń i maksymalnego nachylenia terenu na danym odcinku. Za ominiecie którejkolwiek ze Stref Kontroli Przejazdu obowiązuje bezwzględna dyskwalifikacja.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Maraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

 • 1. Uzyskanie kwalifikacji w jeden z wymienionych sposobów:
  • a) ukończenie jednej z poprzednich edycji MRDP, GMRDP lub ZMRDP,
  • b) ukończenie wyścigu Bałtyk Bieszczady w edycji 2018 lub 2020,
  • c) ukończenie Maratonu Północ Południe 2019 lub 2020,
  • d) udokumentowane pokonanie dystansu min. 600km w terenie płaskim lub min. 500km w terenie górzystym (min. 6 tys. m przewyższenia) w trybie non‑stop w limicie czasu 48h dokonane w ciągu 48 miesięcy przed dniem startu Maratonu:
   • start w innym maratonie,
   • trening z zapisem śladu GPS,
   • wyprawa rowerowa (opis, ślad trasy, czas przejazdu itp.)
   • inne dokonania zawodnika pozytywnie ocenione przez organizatora.
 • 2. Ukończone 18 lat
 • 3. Złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • dwa niezależne energetycznie źródła oświetlenia przedniego (białe oświetlające, np. lampka na kierownicy i czołówka, w trakcie jazdy na oświetleniu z kierownicy czołówka może być schowana w sakwie),
 • dwa niezależne energetycznie źródła oświetlenia  tylnego (czerwone – w trakcie jazdy od zmroku do świtu jedna lampka musi być cały czas włączona w trybie ciągłym lub migającym), zalecamy używanie lampek diodowych dużej mocy,
 • licznik rowerowy,
 • folia NRC (termoizolacyjny koc ratunkowy),
 • telefon komórkowy,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • aktualna karta EKUZ.

Wyposażenie zalecane:

 • kask sztywny,
 • własny logger GPS lub inne urządzenie zapisujące ślad przejazdu,
 • zestaw naprawczy: zapasowa dętka, łatki (min. 4 łatek), klej, pompka, zestaw kluczy, skuwacz do łańcucha, klucz do szprych, śrubokręt krzyżakowy i płaski, (ponadto zalecamy łyżki do ściągania opon i zapasowe klocki hamulcowe),
 • zapasowe baterie lub akumulatorki,
 • zapasowa bateria do telefonu komórkowego.

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik. który dojedzie do mety i zostanie sklasyfikowany, otrzyma pamiątkowy medal. Każda z edycji 4xMRDP będzie miała swój indywidualny medal. Poszczególne medale z każdej edycji będzie można ze sobą połączyć w jeden duży element (trzy fragmenty Polski symbolizujące Zachód, Góry i Wschód oraz jeden duży pierścień, dla pełnego dystansu MRDP, obejmujący wcześniej zdobyte medale. Wzór medalu dostępny jest na stronie mrdp.pl/medale

Najlepszy zawodnik na trasie otrzyma pamiątkowy puchar. W zależności od hojności sponsorów przewidujemy nagrody rzeczowe. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • transport bagażu zawodnika ze startu na metę Maratonu, obowiązuje limit 50l na każdego zawodnika,
 • ślad trasy w formacie gpx,
 • numer startowy na rower,
 • ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków,
 • ciepły posiłek na Mecie Maratonu,
 • logger GPS do śledzenia pozycji zawodnika na trasie Maratonu.

Pokonanie całej trasy w limicie 96 godzin będzie uznane za kwalifikację  do startu w MRDP 2021.

9. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

Opłatę startową należy przesłać przelewem na konto organizatora

Daniel Śmieja

07 2490 1044 0000 4200 3019 4064

z dopiskiem „MRDP 2020” Wysokość opłaty startowej:

  Płatne do 30.07.2020r. Płatne po 30.07.2020r. lub na starcie
Uczniowie i studenci do 26 lat włącznie 150zł 200zł
Pozostali 200zł 250zł
Nocleg w Bazie Startu 50zł/osobę/noc 50zł/osobę/noc
Nocleg w Bazie Mety 50zł/osobę/noc 50zł/osobę/noc
Biesiada na zakończenie Maratonu, środa 30 września godz. 13:30 40zł 40zł

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Maratonu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie przez formularz zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2020r. Płatność bezpośrednio przed startem, w Bazie Maratonu, należy bezwzględnie ustalić z Dyrektorem Maratonu, najpóźniej do 18 września 2020r. Zgłoszenie lub opłacenie wpisowego po terminie 31.08.2020r. nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.

 • w przypadku rezygnacji ze startu do 30.07.2020 r., opłata startowa podlega zwrotowi w pełnej kwocie,
 • uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 30.07.2020 r. lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń,
 • w przypadku rezygnacji ze startu do 21.09.2020r.  istnieje możliwość cesji opłaty startowej, noclegów i posiłków na innego uczestnika,
 • w przypadku rezygnacji ze startu po 30.07.2020 r. opłata za rezerwację noclegów i posiłków nie podlega zwrotowi.

10. FORMA I KATEGORIE STARTOWE

 • TOTAL EXTREME – uczestnik pokonuje cały dystans maratonu tylko o własnych siłach. Możliwe jest korzystanie ze wszystkich napotkanych po drodze sklepów, restauracji, barów, hotelów, zajazdów, agroturystyki i innych obiektów noclegowo-gastronomicznych. Zabrania się utworzenia stałych punktów logistycznych, tj. wysyłania na trasę jedzenia, ekwipunku, części zapasowych itp. Zawodnik pokonuje całą trasę samodzielnie, zabrania się jazdy na kole za innymi zawodnikami. Wszelkie naprawy roweru zawodnik musi dokonać we własnym zakresie lub dotrzeć o własnych siłach do najbliższego ogólnodostępnego serwisu. Zabrania się dojazdu do serwisu jakimkolwiek innym środkiem transportu niż własny rower.
 • EXTREME – uczestnik pokonuje cały dystans maratonu tylko o własnych siłach. Możliwe jest korzystanie ze wszystkich napotkanych po drodze sklepów, restauracji, barów, hotelów, zajazdów, agroturystyki i innych obiektów noclegowo-gastronomicznych. Dopuszcza się samodzielne utworzenie stałych punktów logistycznych, w których uczestnik będzie mógł: zjeść posiłek, wykapać się, wyspać się, wymienić bądź uzupełnić sprzęt oraz inne niezbędne czynności w celu dalszego kontynuowania Maratonu. Dopuszcza się pomoc rodziny, przyjaciół i znajomych w celu zorganizowania tych punktów. Stały Punkt Logistyczny może być zorganizowany tylko w budynkach, tj . hotel, dom itp. Zabrania się tworzenia takich punktów w obiektach ruchomych np. w samochodach. Obowiązuje zakaz zorganizowanego dostarczania żywności i ekwipunku bezpośrednio na trasę Maratonu. Wszelkie naprawy roweru zawodnik musi dokonać we własnym zakresie, skorzystać z pomocy innych zawodników lub dotrzeć o własnych siłach do najbliższego ogólnodostępnego serwisu. Zezwala się na dojazd do serwisu innym środkiem transportu niż własny rower, przy czym na trasę Maratonu należy wrócić o własnych siłach do tego samego miejsca, w którym nastąpiło zejście z trasy. W szczególnych przypadkach (gdy dalsza jazda rowerem jest całkowicie niemożliwa, a dotarcie do najbliższego serwisu rowerowego wymagałoby kilkugodzinnego spaceru} możliwe jest dostarczenie niezbędnych części na trasę Maratonu.

We wszystkich kategoriach zabrania się pokonywania trasy bez roweru. Zawodnicy kat. Extreme mogą pokonywać trasę wspólnie, wymieniać się posiadanym sprzętem i pożywieniem zabranym na trasę na Starcie lub zakupionym w napotkanych po drodze sklepach. W przypadku stwierdzenia, że zawodnik kategorii Total Extreme korzysta z pomocy stałych punktów logistycznych lub pokonuje trasę Maratonu wspólnie z innymi zawodnikami, zostanie automatycznie przeniesiony do kat. Extreme.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, dozwolone jest łączenie się zawodników kat. Extreme w grupy, w celu wspólnego pokonania całej trasy bądź jej fragmentu, przy czym zabrania się jazdy „na kole” za osobami nieuczestniczącymi w Maratonie,
 • zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w Punktach Kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach, barach, restauracjach itp.,
 • podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower, stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje bezwzględną dyskwalifikację zawodnika,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz bezpośredniej jazdy za samochodami technicznymi, jak i innymi pojazdami mechanicznymi o napędzie innym niż siła ludzkich mięśni, minimalna odległość zawodnika od pojazdu nie może być mniejsza niż 10m,
 • uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
 • organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu uczestników z Maratonu,
 • każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 • na trasie Maratonu obowiązuje zakaz wyrzucania jakichkolwiek śmieci, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Uczestnicy Maratonu są zobowiązani do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 • wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich,
 • każdego uczestnika obowiązuje znajomość Regulaminu Maratonu,
 • w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy Maratonu,
 • uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia, klubu sportowego i miejscowości podanych w zgłoszeniu,
 • uczestnicy Maratonu  zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204),
 • zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: a) administratorem danych osobowych uczestników jest Daniel  Śmieja, b) inspektorem ochrony danych dotyczących uczestników MRDP Góry jest Daniel Śmieja  (e-mail: maratony@home.pl), c) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w MRDP Góry, d) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, e) dane wszystkich Uczestników w wersji podstawowej (imię, nazwisko, miasto, klub/drużyna, numer startowy, informacja o uiszczeniu opłaty startowej, wynik zawodów) będą publikowane na stronie mrdp.pl, f) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • organizator Maratonu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Maraton i wydarzenia towarzyszące Maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne), uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych,
 • uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na organizatora Maratonu,
 • uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na śledzenie ich aktualnej pozycji na trasie za pomocą lokalizatorów GPS,
 • organizator Maratonu zastrzega sobie prawo zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu najpóźniej do chwili startu Maratonu.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Dyrektora Maratonu: Daniel Śmieja nr tel. 503791774 e‑mail: maratony@home.pl

Przełącz na pełną wersję witryny