Pokaż / ukryj menu

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

Monitoring 2021 Zawodnicy 2021 Relacja MRDP 2021 Komentarze Aplikacja MRDP

Komunikat Startowy 2019

1. BAZY MARATONU

Start:  Świeradów Zdrój, parking przy SP2, ul. Sanatoryjna 3

Biuro Startu Maratonu –  Świeradów Zdrój ul. Sanatoryjna 17 – Patrz mapa

Meta: Przemyśl – Rynek

Biuro Mety Maratonu – Obiekt Noclegowy „Podzamcze” PTTK, Przemyśl ul. Waygarta 3 – Patrz mapa

2. HARMONOGRAM MARATONU

23.08.2019 (piątek)

 • godz. 18:00-22:00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu (Baza Startu Maratonu),

24.08.2019 (sobota)

 • godz. 8:00-11:30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu,
 • godz. 10:00-11:30 – sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego i wskazań licznika,
 • godz. 11:30 – odprawa techniczna przy Szkole Podstawowej nr 2,
 • godz. 11:50 – ustawienie się zawodników na linii startu, pamiątkowe zdjęcia,
 • godz. 12:00 – START HONOROWY

24-29.08.2019

Walka zawodników na trasie Maratonu.

28.08.2019 (środa)

 • godz. 12:00 – upływ limitu czasu 96h dającego kwalifikację do MRDP 2021,
 • godz. 13:00uroczyste zakończenie Maratonu, wręczenie wyróżnień dla zwycięzców i medali dla startujących.
 • godz. 13:30 – biesiada/impreza integracyjna dla zawodników i kibiców (udział w biesiadzie odpłatny w cenie 40zł/osobę).

29.08.2019 (czwartek)

 • godz. 12:00 – zamknięcie mety (limit 120h)

 

3. START MARATONU

Zawodnicy startują w 5 grupach po 13 osób co 5min. Podział na grupy startowe jest od najwyższych nr startowych, do najniższych.

Od Startu do końca miejscowości Świeradów Zdrój (ok 8,2km trasy) zawodnicy kat. TOTAL EXTREME mogą poruszać się wspólnie z innymi uczestnikami maratonu, dalszą część trasy, aż do mety, pokonują samotnie zgodnie z zasadami kategorii.

Zawodnicy na odcinku od Startu Honorowego, aż do Mety poruszają się w ruchu otwartym, zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym.

Start Ostry jest lotny, tzn. zawodnicy ruszają w dalszą trasę bez zatrzymywania się.

4.  MAPA TRASY

Każdy uczestnik otrzyma jednostronną kartkę z opisem kilometrowym trasy, rozmiar A5, wydrukowanym na wodoodpornym papierze syntetycznym.

Trasa MRDP Góry 2019 – wersja V5.1 – ostateczna:

MRDP Góry 2019 – Ślad cały – 1 odcinek (23907 punktów) (*gpx)
MRDP Góry 2019 – ślad cz.1 – 8611 punktów (*gpx)
MRDP Góry 2019 – ślad cz.2 – 8919 punktów (*gpx)
MRDP Góry 2019 – ślad cz.3 – 6379 punktów (*gpx)

Lista Punktów Kontrolnych MRDP Góry 2019 (*gpx):

Lp. Nazwa Dystans Miejscowość Współrzędne geograficzne
1 PK1 113km Głuszyca 50.687227 16.371088
2 PK2 225km Miedzylesie 50.146236 16.665766
3 PK3 282km Złoty Stok 50.443640 16.870065
4 PK4 402km Kietrz 50.084803 18.004339
5 PK5 517km Jaworzynka 49.529951 18.861766
6 PK6 595km Zawoja 49.668009 19.582207
7 PK7 687km Głodówka 49.301780 20.116552
8 PK8 811km Muszyna 49.353955 20.893185
9 PK9 918km Krempna 49.511197 21.500695
10 PK10 1041km Ustrzyki Górne 49.104788 22.647543
11 PK11 1114km Arłamów 49.588273 22.641792
12 META 1148km Przemyśl  Rynek 49.782507 22.769186

Trasa do pobrania z serwisu Ride With GPS – classic mode

5. RELACJA I WYNIKI NA ŻYWO

W celu potwierdzenia przejazdu przez Punkt Kontrolny, każdy zawodnik ma obowiązek wysłać SMS, na specjalny nr organizatora, potwierdzający aktualną lokalizację. Dane wysyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stornie Maratonu jako „Wyniki na żywo”.

Zasady działania Systemu monitorowania zawodników za pomocą wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl.

1. Po uruchomieniu  Relacji na żywo, z telefonu posiadanego podczas Maratonu, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści swoje imię i nazwisko. Jeżeli wpis jest widoczny w relacji, można wysyłać kolejne SMS ze swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Jeżeli wpis jest niewidoczny to należy skontaktować się z organizatorem w celu modyfikacji nr tel. wpisanego do bazy danych.

UWAGA: w przypadku korzystania z funkcji Dual-sim lub dwóch telefonów, należy podać oba nr tel., z których będą wysyłane SMS.

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego (przejazdu przez Strefę Kontroli) odbywa się po przez z wysłanie SMS o treści np: PK3  (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać PK3, Pk3 lub pk3).

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: Pk3 12:45 gdzie  PK3 nr Punktu Kontrolnego, 12:45 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by nr PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: PK3 23:55 25-08-2019, gdzie 25-08-2019 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i godziną oraz między godziną, a datą była spacja.

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta

5. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK powoduje nadpisanie wcześniejszego SMS.

6. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np „pr3” system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np: „Pk_spacja_3” lub „Pkt3” również zostanie zignorowane.

7. W celu ułatwienia obsługi systemu SMS, udostępniamy specjalną aplikację na system Android. Aplikacja działa poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź PK ręcznie” i wpisanie kodu PK w odpowiednim polu. Aplikacja po wpisaniu kodu PK automatycznie wysyła SMS w formacie:
„PK3 23:55 25-08-2018”
Instrukcja obsługi aplikacji SMS:
http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm

UWAGA: w przypadku korzystania z aplikacji należy wpisać wyłącznie komendę np. PK1, czas i data są uzupełniane automatycznie.

8. Każdy zawodnik zobowiązany jest do wysyłania  SMS na ten sam nr 664 079 222, o dowolnej treści o swoich przeżyciach i doświadczeniach na trasie. Informacje przesyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane w Relacji na Żywo na stronie Maratonu.

Bezwzględnie należy wysyłać  SMS z informacją o dłuższych odpoczynkach (dłuższych niż 30min). Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

6. POTWIERDZENIE PRZEJAZDU

Organizator dostarczy każdemu zawodnikowi nadajnik do lokalizacji pozycji, jednak nie gwarantuje 100% niezawodności działania urządzenia. W celu potwierdzenia przejazdu, zalecamy aby każdy zawodnik  wyposażył się w dodatkowy loger/odbiornik GPS zapisujący ślad przebytej trasy.

W przypadku awarii logger’a potwierdzenie przejazdu będzie odbywać się w Strefach Kontroli Przejazdu, po przez odbicie na odwrocie opisu trasy, pieczątki z nazwą miejscowości, np . pieczątka sklepu lub stacji benzynowej. Drugim sposobem awaryjnego potwierdzenia przejazdu będzie zrobienie zdjęcia roweru z widocznym nr startowym na tle znaku z nazwą miejscowości.

7. MONITORING ZAWODNIKÓW

Każdy zawodnik zostanie wyposażony w urządzenie GPS (wielkości pudełka zapałek) do bieżącej lokalizacji zawodnika. Urządzenie będzie zapisywać pozycję zawodnika co 5min, a dane będą wysyłane i aktualizowane co 20min.

Aktualną pozycję zawodników będzie można śledzić na stronie: http://trackcourse.com

Urządzenie to należy zamontować na ramie lub kierownicy roweru wraz z dostarczoną opaską lub przykleić taśmą izolacyjną. Urządzenia nie należy wkładać do plecaka, torebki czy kieszonek, tak aby nie zakłócać odbioru sygnału GPS.

UWAGA 1: urządzenie monitorujące nie służy do potwierdzenia przejazdu (w przypadku wcześniejszego rozładowania baterii lub awarii nadajnika nie będzie możliwości zapisu śladu zawodnika), dlatego też zalecamy posiadanie własnego logera/odbiornika GPS do zapisu śladu pokonanej trasy.

UWAGA 2: w przypadku gdy zawodnik wycofa się z trasy i nie dotrze na Metę Maratonu, ma obowiązek skontaktować się z Trackcourse i przesłać urządzenie lokalizujące na wskazany adres, najpóźniej do środy 2 września 2019r.

8. ZMIANA TRASY (KARY)

Za zmianę trasy Maratonu organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową:

 • za każdy 1km skrócenia trasy względem wyznaczonego śladu – 10 min
 • za każde 10m mniej przewyższenia względem wyznaczonego śladu – 10 min
 • za każdy 1% mniejszego maksymalnego nachylenia terenu względem wyznaczonego śladu – 10 min

Różnica sumy przewyższeń oraz nachylenia terenu będzie obliczana na podstawie danych z serwisu Ride With GPS.

Kary czasowe będą naliczane po weryfikacji śladów zawodników. W przypadku wydłużenia trasy bądź zwiększenia przewyższenia i nachylenia terenu na zmienionym odcinku trasy, kary czasowe nie będą naliczane.

Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wyznaczonej trasy Maratonu w celu zjechania na posiłek lub nocleg, przy czym na trasę należy wrócić w tym samym miejscu, w którym się z trasy zjechało. Dopuszcza się także powrót na trasę w innym miejscu pod warunkiem, że zmiana trasy nie powoduje skrócenia długości ani zmniejszenia sumy przewyższeń i maksymalnego nachylenia terenu na danym odcinku.

Za ominiecie którejkolwiek ze Stref Kontroli Przejazdu obowiązuje bezwzględna dyskwalifikacja.

9. TRANSPORT BAGAŻU

Każdy uczestnik może przekazać organizatorowi swój bagaż, który zostanie  przetransportowany bezpośrednio na Metę Maratonu.

Bagaż należy przygotować jako jeden duży plecak lub torba podróżna, tak aby w trakcie załadunku, transportu i rozładunku zawartość bagażu nie uległa wysypaniu.

Bagaż należy oznaczyć dostarczonym przez organizatora imiennym numerem startowym, w taki sposób aby numer nie uległ zerwaniu.

W przypadku gdy zawodnik wycofa się  z Maratonu i nie dotrze na Metę, jego bagaż zostanie wysłany pocztą na wskazany adres, a uczestnik zostanie obciążony kosztami wysyłki.

11. WAŻNE TELEFONY:

Sędzia Główny – Grzegorz Grabiec: 502 106 059, raker3@gmail.com

Biuro Startu – Daniel:  503 791 774, maratony@home.pl

Biuro Mety – Agata:  883 999 475, smieja.agata@gmail.com

Obsługa techniczna Trackcoure (w godz. 9-17) Jacek Morawski: 661 777 692, jmorawski@trackcourse.com

Uwaga 1: telefony i adresy e-mail zostaną podane przed startem.

Uwaga 2:. W trakcie trwania Maratonu wszelkie pytania proszę kierować do Biura Mety lub Sędziego Głównego. Dyrektor Maratonu Daniel Śmieja, z uwagi na start w Maratonie, będzie niedostępny.

Zdjęcia z Trasy prosimy przesyłać na adres mailowy: smieja.agata@gmail.com

 

Przełącz na pełną wersję witryny