Pokaż / ukryj menu

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

4xMRDP Zawodnicy 2022 Relacja MRDP 2022 Komentarze Aplikacja MRDP

Regulamin 2015

1. NAZWA MARATONU

Góry MRDP

2. ORGANIZATOR

Dyrektor Maratonu – Daniel Śmieja, maratony@home.pl

3. CEL MARATONU

 • przygotowanie zawodników do startu w MRDP 2017,
 • popularyzacja długodystansowego kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce i na Świecie,
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,
 • wyłonienie najlepszych zawodników w ultramaratonach szosowych,
 • poznanie najpiękniejszych zakątków Polski.

4. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM MARATONU

Maraton odbędzie się w dniach 22-27 sierpnia 2015r.

Start: Przemyśl – Rynek

Meta: Świeradów-Zdrój, Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

22.08.2015 (sobota)

godz. 8:00-11:30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu,

godz. 10:00-11:30 – sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego i wskazań licznika, ważenie zawodników,

godz. 11:30 – odprawa techniczna,

godz. 11:50 – ustawienie się zawodników na linii startu, pamiątkowe zdjęcia,

godz. 12:00 – START HONOROWY

22-27.08.2015

Walka zawodników na trasie Maratonu.

27.08.2015 (czwartek)

godz. 12.00 – zamknięcie mety,

godz. 13.00 – uroczyste zakończenie Maratonu, wręczenie wyróżnień dla zwycięzcy i medali dla startujących.

5. BAZA MARATONU

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana, Przemyśl ul. Władycze 5

6. TRASA MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa Maratonu wymaga bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego w kolarstwie długodystansowym.

Długość Trasy Maratonu wynosi ok. 1122km – limit czasu 120h (5 dni).

Suma przewyższeń: 13770m

Start Maratonu odbędzie się na Rynku w Przemyślu. Trasa prowadzi górskim śladem MRDP wzdłuż południowej granicy Polski ze wschodu na zachód. Meta zlokalizowana w Świeradowie-Zdrój w budynku Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4

Trasa Maratonu może ulec drobnym modyfikacjom, a ostateczny jej kształt zostanie zaprezentowany do końca lipca 2015r.

Maraton ma charakter NON-STOP, uczestnicy sami wybierają czas, miejsce i długość odpoczynków, o których bezwzględnie muszą poinformować organizatora.

Potwierdzenie przejazdu dla kategorii EXTREME i SPORT zostanie dokonane na podstawie danych z logger’a GPS. W przypadku awarii logger’a potwierdzenie przejazdu będzie odbywać się w Strefach Kontroli Przejazdu.

Dodatkowo w celu potwierdzenia przejazdu przez Strefę Kontroli, każdy zawodnik ma obowiązek wysłać SMS, na specjalny nr organizatora, potwierdzający aktualną lokalizację. Dane wysyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stornie Maratonu jako „Wyniki na żywo”.

Dodatkowo każdy zawodnik zobowiązany jest do przesłania za pomocą SMS relacji z trasy o własnych przeżyciach, doświadczeniach, zmęczeniu, planowanych odpoczynkach itp. Informacje te będą prezentowane na stronie Maratonu w „Relacji na żywo”.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Maraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

1. Uzyskanie kwalifikacji w jeden z wymienionych sposobów:

 • a) ukończenie jednej z poprzednich edycji MRDP,
 • b) ukończenie wyścigu Bałtyk Bieszczady w latach 2012 lub 2014.
 • c) udokumentowane pokonanie dystansu minimum 600km w terenie płaskim lub 500km w terenie górzystym (min. 4 tys. m przewyższenia) w trybie non‑stop w limicie czasu 48h dokonane w ciągu 12 miesięcy przed dniem startu Maratonu:
  • start w innym maratonie (zalecany start w maratonie Pierścień Tysiąca Jezior na dystansie 600km),
  • trening z zapisem śladu GPS,
  • wyprawa rowerowa (opis, ślad trasy, czas przejazdu itp.)
  • inne dokonania zawodnika pozytywnie ocenione przez organizatora,

2. Ukończone 18 lat

3. Złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność.

Wyposażenie obowiązkowe:

 • oświetlenie w nocy przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone), zalecamy używanie lampek diodowych dużej mocy,
 • licznik rowerowy,
 • logger GPS (dostarczony przez organizatora),
 • folia NRC (termoizolacyjny koc ratunkowy),
 • telefon komórkowy,
 • dowód osobisty lub paszport.

Wyposażenie zalecane:

 • kask sztywny,
 • zestaw naprawczy: zapasowa dętka, łatki (min. 4 łatek), klej, pompka, zestaw kluczy, skuwacz do łańcucha, klucz do szprych, śrubokręt krzyżakowy i płaski, (ponadto zalecamy łyżki do ściągania opon i zapasowe klocki hamulcowe),
 • zapasowe baterie lub akumulatorki,
 • zapasowa bateria do telefonu komórkowego.

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który pokona cały dystans otrzyma pamiątkowy medal z imieniem i nazwiskiem oraz czasem, w którym tego dokonał.

Najlepszy zawodnik na trasie otrzyma pamiątkowy puchar z imieniem i nazwiskiem, dystansem i czasem, w którym pokonał cała trasę.

W zależności od hojności sponsorów przewidujemy nagrody rzeczowe.

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • mapę trasy, opis trasy, komunikat techniczny,
 • nocleg na starcie w warunkach turystycznych, należy posiadać własny śpiwór i karimatę (limit 30 miejsc noclegowych),
 • numer startowy na rower,
 • ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków,
 • przewóz bagaży ze startu na metę,
 • logger GPS do stałego monitorowania zawodnika na trasie.

Pokonanie całej trasy w limicie 96 godzin będzie uznane za kwalifikację  do startu w MRDP 2017.

9. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA

Należy przesłać przelewem na konto

Daniel Śmieja

Volkswagen Bank Polska S.A.

50 2130 0004 3001 0262 2686 0001

z dopiskiem „ Góry  MRDP 2015”

Wysokość opłaty startowej:

Płatne do 31.07.2015r. Płatne po 31.07.2015r. lub na starcie
Uczniowie i studenci do 26 lat włącznie 150zł 200zł
Pozostali 200zł 250zł

Uczniowie i studenci przy rejestracji w Biurze Rajdu będą musieli okazać aktualną legitymację szkolną lub studencką.

Zgłoszenia przyjmujemy jedynie przez formularz zgłoszeń do dnia 18 sierpnia 2015r.

Płatność bezpośrednio przed startem, w Bazie Maratonu, należy bezwzględnie ustalić z Dyrektorem Maratonu, najpóźniej do 18 sierpnia br.

Zgłoszenie lub opłacenie wpisowego po terminie 31.07.2015r. nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.

10. FORMA I KATEGORIE STARTOWE

EXTREME – uczestnik pokonuje cały dystans maratonu tylko o własnych siłach. Możliwe jest korzystanie ze wszystkich napotkanych po drodze restauracji, barów, hotelów, zajazdów, agroturystyki i innych obiektów noclegowo-gastronomicznych. Dopuszcza się samodzielne utworzenie stałych punktów logistycznych, w których uczestnik będzie mógł: zjeść posiłek, wykapać się, wyspać się, wymienić bądź uzupełnić sprzęt oraz inne niezbędne czynności w celu dalszego kontynuowania Maratonu. Dopuszcza się pomoc rodziny, przyjaciół i znajomych w celu zorganizowania tych punktów.

SPORT – uczestnik pokonuje dystans maratonu z pełnym zapleczem technicznym, z nieograniczoną pomocą z zewnątrz, (samochodem, pomocą techniczną, żywieniową, noclegową, dowolna pomocą osób trzecich). Minimalna odległość samochodu technicznego przed i za zawodnikiem wynosi 100m. Samochód techniczny jak i inną pomoc uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
 • zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, dozwolone jest łączenie się zawodników w grupy w celu wspólnego pokonania całej trasy bądź jej fragmentu, przy czym zabrania się jazdy „na kole” za osobami nieuczestniczącymi w Maratonie,
 • zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach, barach, restauracjach itp.,
 • podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower, stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje bezwzględną dyskwalifikację zawodnika,
 • obowiązuje bezwzględny zakaz bezpośredniej jazdy za samochodami technicznymi, jak i innymi pojazdami mechanicznymi o napędzie innym niż siła ludzkich mięśni, minimalna odległość zawodnika od pojazdu nie może być mniejsza niż 10m,
 • uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
 • uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 31.07.2015r. lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń,
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
 • organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu i powrotu uczestników z Maratonu,
 • każdy uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 • na trasie Maratonu obowiązuje zakaz wyrzucania jakichkolwiek śmieci, poza miejscami do tego wyznaczonymi. Uczestnicy Maratonu są zobowiązani do szczególnej troski o środowisko naturalne,
 • uczestnik Maratonu wypełniając i wysyłając zgłoszenie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Maratonu Rowerowego Dookoła Polski w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia, klubu oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204), ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania,
 • wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich,
 • każdego uczestnika obowiązuje znajomość Regulaminu Maratonu,
 • w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy Maratonu,
 • organizator Maratonu zastrzega sobie prawo zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Rozkład jazdy PKP

Pogoda w Polsce

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Dyrektora Maratonu:

Daniel Śmieja

nr tel. 503791774

e‑mail: maratony@home.pl

Przełącz na pełną wersję witryny