Pokaż / ukryj menu

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

4xMRDP Zawodnicy 2022 Relacja MRDP 2022 Komentarze Aplikacja MRDP

Komunikat Startowy 2015

1. BAZA MARATONU

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana, Przemyśl ul. Władycze 5 – Patrz mapa

2. Harmonogram Maratonu

21.08.2015 (piątek)

godz. 18:00-22:00 – rejestracja zawodników w Bazie maratonu,

22.08.2015 (sobota)

godz. 9:00-11:30 – rejestracja zawodników w Bazie maratonu,

godz. 10:00-11:30 – sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego i wskazań licznika,

godz. 11:30 – odprawa techniczna na miejscu Startu, Przemyśl – Rynek,

godz. 11:50 – ustawienie się zawodników na linii startu, pamiątkowe zdjęcia,

godz. 12:00 – START HONOROWY

22-27.08.2015

Walka zawodników na trasie Maratonu.

27.08.2015 (czwartek)

godz. 12.00 – zamknięcie mety,

godz. 13.00 – uroczyste zakończenie Maratonu, wręczenie wyróżnień dla zwycięzcy i medali dla startujących.

3. START OSTRY

Zawodnicy od Startu Honorowego do Startu Ostrego ruszają zwartą kolumną i poruszają się za radiowozem (motocyklem) Policji  z prędkością ok 25km/h.

Start Ostry zlokalizowany jest na 18,1 km trasy w miejscowości Aksmanice (skręt na Huwniki). Start Ostry jest lotny, bez zatrzymania. Od Startu Ostrego do Arłamowa (33,5 km trasy) droga będzie wyłączona z ruchu publicznego. Na tym odcinku zawodnicy mają obowiązek podzielić się na mniejsze grupy, dopasowując prędkość jazdy do własnych predyspozycji i taktyki pokonania trasy, tak aby po minięciu Arłamowa liczebność poszczególnych grup nie przekraczała 15 zawodników. Od Arłamowa do Mety zawodnicy poruszają się w ruchu otwartym zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

4. ZMIANA TRASY (KARY)

Za zmianę trasy Maratonu organizator może nałożyć na uczestnika karę czasową:

  • za każdy 1km skrócenia trasy względem wyznaczonego śladu – 10 min
  • za każde 10m mniej przewyższenia względem wyznaczonego śladu – 10 min

Różnica sumy przewyższeń będzie obliczana na podstawie danych z serwisu Ride With GPS.

Kary czasowe będą naliczane po weryfikacji śladów zawodników. W przypadku wydłużenia trasy bądź zwiększenia przewyższenia na zmienionym odcinku trasy, kary czasowe nie będą naliczane.

Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wyznaczonej trasy Maratonu w celu zjechania na posiłek lub nocleg, przy czym na trasę należy wrócić w tym samym miejscu, w którym się z trasy zjechało. Dopuszcza się także powrót na trasę w innym miejscu pod warunkiem, że zmiana trasy nie powoduje skrócenia długości ani zmniejszenia sumy przewyższeń na danym odcinku.

Za ominiecie którejkolwiek ze Stref Kontroli Przejazdu obowiązuje bezwzględna dyskwalifikacja.

5.  TRANSPORT BAGAŻY NA METĘ

Każdy uczestnik może przekazać organizatorowi swój bagaż, który zostanie bezpośrednio przetransportowany na Metę Maratonu.

Bagaż należy przygotować jako jeden duży plecak lub torba podróżna, tak aby w trakcie załadunku, transportu i rozładunku zawartość bagażu nie uległa wysypaniu.

Bagaż należy oznaczyć dostarczonym prze organizatora imiennym numerem startowym, w taki sposób aby numer nie uległ zerwaniu.

W przypadku gdy zawodnik wycofa się z Maratonu w trakcie pokonywania trasy jego bagaż zostanie odpłatnie wysłany pocztą na wskazany adres.

6.  MAPA TRASY

Każdy uczestnik otrzyma specjalnie przygotowaną mapę trasy w formacie A3+ dwustronnie drukowaną złożoną do wielkości mieszczącej się w tylnej kieszonce koszulki rowerowej.

Mapa ta jest w dużym stopniu odporna na działanie wody i urazy mechaniczne, przy czym daje się łatwo składać do pożądanej wielkości.

7. RELACJA NA ŻYWO

W celu potwierdzenia przejazdu przez Strefę Kontroli, każdy zawodnik ma obowiązek wysłać SMS, na specjalny nr organizatora, potwierdzający aktualną lokalizację. Dane wysyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane na stornie Maratonu jako „Wyniki na żywo”.

Zasady działania Systemu monitorowania zawodników za pomocą wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl.

1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z telefonu posiadanego podczas Zawodów, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści swoje imię i nazwisko.

2. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego (przejazdu przez Strefę Kontroli) odbywa się przez z wysłanie SMS o treści np: PK3  (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać PK3, Pk3 lub pk3).

3. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: Pk3 12:45 gdzie  PK3 nr Punktu Kontrolnego, 12:45 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by nr PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

4. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta

Dodatkowo każdy zawodnik może wysyłać SMS na ten sam nr 664 079 222, o dowolnej treści o swoich przeżyciach i doświadczeniach na trasie. Informacje przesyłane przez zawodników będą automatycznie zamieszczane w Relacji na Żywo na stronie Maratonu.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do wysłania SMS z informacją o dłuższych odpoczynkach (dłuższych niż 15min). Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa.

8. MONITORING ZAWODNIKÓW

Każdy zawodnik zostanie wyposażony w urządzenie GPS do bieżącej lokalizacji zawodnika na trasie. Dane z urządzenia będą aktualizowane co 12min i dostępne na stronie:

http://app.trackcourse.com/view/mrdp2015

Urządzenie to można zamontować na kierownicy wraz z dostarczonym uchwytem lub włożyć do kieszonki lub torebki rowerowej. Urządzenie podczas trwania Maratonu nie wymaga dodatkowej baterii ani ładowania.

9. KATEGORIE STARTOWE

EXTREME – uczestnik pokonuje cały dystans maratonu tylko o własnych siłach. Możliwe jest korzystanie ze wszystkich napotkanych po drodze restauracji, barów, hotelów, zajazdów, agroturystyki i innych obiektów noclegowo-gastronomicznych. Dopuszcza się samodzielne utworzenie stałych punktów logistycznych, w których uczestnik będzie mógł: zjeść posiłek, wykapać się, wyspać się, wymienić bądź uzupełnić sprzęt oraz inne niezbędne czynności w celu dalszego kontynuowania Maratonu. Dopuszcza się pomoc rodziny, przyjaciół i znajomych w celu zorganizowania tych punktów.

Stały punkt logistyczny w żaden sposób nie może podążać za zawodnikiem, a otrzymana pomoc powinna być jednorazowa.

SPORT – uczestnik pokonuje dystans maratonu z pełnym zapleczem technicznym, z nieograniczoną pomocą z zewnątrz, (samochodem, pomocą techniczną, żywieniową, noclegową, dowolna pomocą osób trzecich). Minimalna odległość samochodu technicznego przed i za zawodnikiem wynosi 100m. Samochód techniczny jak i inną pomoc uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Zawodnicy kat. Extreme i kat. Sport mogą pokonywać trasę wspólnie, wymieniać się posiadanym sprzętem i pożywieniem zabranym na trasę na Starcie lub zakupionym w napotkanych po drodze sklepach. Zawodnikom kat. Extreme zabrania się korzystania z posiadanego pożywiania i sprzętu dostarczonego przez wozy techniczne zawodników kat. Sport.

W przypadku stwierdzenia, że zawodnik kategorii Extreme korzysta z pomocy ruchomych punktów logistycznych, w tym z pomocy samochodów technicznych zawodników kategorii Sport, zostanie automatycznie przeniesiony do kat. Sport.

Przełącz na pełną wersję witryny